Ruimte voor innovatie
Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3
Terug

V-ICT-OR organiseert congres Manage-IT op donderdag 28 november 2013

Het congres Manage IT is gericht op het management van lokale overheden. Inspirerende plenaire sprekers nemen de congresdeelnemers mee naar de werkelijkheid, want “zonder samenwerking redden we het niet”.

Durven toegeven dat er iets fundamenteels fout is met de manier waarop we automatisering en informatiemanagement hebben aangepakt, is een collectieve taak. Informatiemanagers, gemeente- en OCMW-secretarissen, maar ook het beleid zijn (mede)verantwoordelijk voor de manier waarop hun organisatie wordt geautomatiseerd. Steeds meer samenwerkingsverbanden en partnerketens zijn nodig om de juiste dienstverlening volgens de vastgestelde kwaliteitsnormen te kunnen laten plaatsvinden.

Thema “Samen Open”
De discussie over intergemeentelijke samenwerking en schaaloptimalisatie is de afgelopen periode – en de crisis is hier niet vreemd aan – in Vlaanderen op het scherp van de snede gevoerd. Over één ding is iedereen het eens: gemeenten zullen de komende jaren nog intensiever moeten samenwerken. Over de manier waarop verschillen de meningen echter sterk.

Voor samen met ons de discussie, ervaar hoe samenwerken echt kan helpen en leer van elkaar ... We hopen dit SAMEN met jullie te kunnen doen.

 

Inhoud van het nieuwsbericht

 

Bericht geplaatst op 07/11/2013