Ruimte voor innovatie
Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3
Terug

V-ICT-OR organiseert voor de 2de maal GEO-SPRINT event te ICL

GIS organisatiebreed inzetten, levert op termijn enkel winsten op. Zeker in tijden van crisis en aan de start van een nieuwe legislatuur blijft het belangrijk te investeren in digitaliseren van (geo)informatie.  Een goede en dynamische communicatie naar de burger blijft hierbij een uitdaging. Daarom organiseert AlterGeo op donderdag 23 januari 2014 voor de tweede maal een ALTERGEO GEOSPRINT Workshop . Dit is een dag waar je gratis verschillende workshops kan volgen. Je leert er niet enkel bij al luisterend, maar aan het einde van de dag kan je effectief aan de slag met een aantal toepassingen. Tijdens praktische workshops word je daartoe begeleid. Aan elke workshop nemen 10 deelnemers deel, dat garandeert een persoonlijke aanpak.

AGENDA

09:30-10:00        Registratie - Ontvangst

10:00-12:00        Workshops – deel 1

12:00-13:00        Broodjeslunch

13:00-15:00        Workshops – deel 2

 

WORKSHOPS

DEEL 1- VOORMIDDAG

Workshop 1 – Planbaten en planschade, een (gemeentelijke) oefening (ORBIT GT)

De planbatenheffing is een heffing die verschuldigd is door de eigenaars van percelen die door een bestemmingswijziging een potentiële meerwaarde krijgen.  Voor de bestemmingswijzigingen zijn er overeenstemmende tarieven vastgesteld. Eigenaars van percelen kunnen van de overheid een planschadevergoeding eisen wanneer zij ingevolge een in werking getreden bestemmingsplan niet meer in aanmerking komen om te bouwen of te verkavelen op een bepaald perceel. Doelstelling van de workshop is de praktische aanpak bij de opmaak en aanlevering van een (gemeentelijk) planbaten en –schade bestand te belichten. 

Spreker: Matthias Penneman 


Workshop 2 – Gemeentelijke WebGIS, een fluitje van een cent met Geocortex (SIGGIS) (deel 1)

U kent vast en zeker een SDI (een Ruimtelijke Data Infrastructuur) maar kent u ook een SAI (Ruimtelijke Applicatie Infrastructuur)? Geocortex, marktleider in het SAI segment, laat u toe om elke component van Web GIS applicaties afzonderlijk te beheren en hiermee naar believen combinaties te maken. Dankzij de combinatie met ArcGIS Online hoeft u hiervoor niet eens uw eigen GIS server omgeving op te zetten, beveiliging inbegrepen. Deze presentatie toont u de eenvoud, de mogelijkheden en de voordelen van het opzetten van een Web GIS applicatie met Geocortex.  Meer dan 100 gemeenten in België en Nederland gebruiken Geocortex reeds voor administratieve of publieke GIS toepassingen op kantoor of op het terrein (HTML5 met app). Waar wacht u nog op? Deze workshop loopt door in de namiddag.

Spreker: Joeri Vandeperre 


Workshop 3 – ArcCommuneo: het esri platfrom voor lokale overheden (Esri belux) (deel 1)

Tijdens deze workshop willen we een overzicht van de beschikbare data tonen, de templates voor direct gebruik  bekijken en oplossingen die meteen toepasbaar zijn aanbieden. De focus ligt op geoloket, zoekdiensten, interne en externe publicatie van gegevens, CRAB integratie, GRB in ArcGIS, crisis-communicatie, verkiezingen, ... Bedoeling is om zowel de verplichtingen die de gemeenten worden opgelegd te kunnan naleven, als een optimale werking van de gemeenten in de hand te werken. Op het einde van de workshop kun je :

-          Alle links naar interessante en nuttige data bekomen

-          Geo-loketten opzetten (intern en extern)

-          Een crisiscel opzetten voor hulpdiensten en burgemeester

-          Een begraafplaatsbeheer opzetten

Spreker: Jenny Vanderstraeten
 

Workshop 4 - Webservices (AGIV)

Webservices maken het mogelijk om via het internet toegang te krijgen tot de meest actuele informatie in onze databanken en deze te gebruiken binnen je eigen GIS-omgeving. Het AGIV stelt op dit moment al verschillende soorten webservices ter beschikking. Zo kan je via de raadpleegdiensten (WMS) kaarten, zoals het GRB, visualiseren en bieden de CRAB-webservices toegang tot de relationele informatie uit het CRAB. Via deze interactieve workshop wil het AGIV geïnteresseerden laten proeven van hoe webservices kunnen aangesproken worden door verschillende toepassingen.

Spreker: Bart Coessens 
 

Workshop 5 – BIGGS, bestuurlijke intelligentie voor gemeenten groeit snel (RealDolmen) (eerste sessie)

Bestuurlijke Intelligentie (BI) moet een overkoepelend beleidsinstrument zijn voor steden en gemeenten. Het kadert binnen een veel bredere strategie. Elk beleidsdomein kan binnen zijn eigen doelstellingen ondersteund worden door verrijkte informatie. Door eigen databanken te combineren met data van de Vlaamse Overheid en commerciële datasets, creëren we een kruispunt van gegevens. Het combineren van deze informatie op een doordachte manier leidt tot verrijkte informatie. Doelgericht beleid. Dankzij verrijkte informatie kan voor aanvang van een bepaald initiatief, de actuele situatie in kaart gebracht worden, gebaseerd op trends en informatie uit het verleden. Maar Bestuurlijke Intelligentie gaat over meer dan enkel zeer gedetailleerde rapportering over verleden en heden. Het biedt een platform dat inzicht geeft om toekomstige beleidsbeslissingen gefundeerd te ondersteunen, risico’s vooraf in te schatten en situatiegericht en doordacht te anticiperen op dagelijkse vragen en gebeurtenissen. Kortom, Bestuurlijke Intelligentie is een noodzakelijk instrument om verantwoord te besturen. Geen extra product op de plank maar een service; schaalbaar voor alle stads- en gemeentebesturen. Eén enkel gebruikersplatform voor alle diensten en campagnes.

Spreker: Johan Van de Wauw


DEEL 2 - NAMIDDAG

Workshop 1 – Conformiteitsattesten (Vlaamse Wooncode), ruimtelijk monitoren? (ORBIT GT)

Sinds de inwerkingtreding  van de Vlaamse Wooncode zijn er een aantal instrumenten voor woonkwaliteitsbewaking.  Het Conformiteitsattest is hier één van.  Een conformiteitsattest is officieel document waaruit blijkt dat de (huur)woning voldoet aan de opgelegde woonnormen.  Het is niet verplicht.  Alle woningen kunnen een conformiteitsattest krijgen na een al of niet verplichtend plaatsbezoek met technisch verslag. De gemeente vormt de spil van het lokale woonbeleid. Ruimtelijk monitoren en documenteren kan een belangrijke aanvulling betekenen voor de administratieve opvolging.  Een GIS-uitdaging voor je woonwinkel-medewerker?

Spreker: Matthias Penneman
 

Workshop 2 – Gemeentelijke WebGIS, een fluitje van een cent met Geocortex (vervolg) (SIGGIS)

U kent vast en zeker een SDI (een Ruimtelijke Data Infrastructuur) maar kent u ook een SAI (Ruimtelijke Applicatie Infrastructuur)? Geocortex, marktleider in het SAI segment, laat u toe om elke component van Web GIS applicaties afzonderlijk te beheren en hiermee naar believen combinaties te maken. Dankzij de combinatie met ArcGIS Online hoeft u hiervoor niet eens uw eigen GIS server omgeving op te zetten, beveiliging inbegrepen. Deze presentatie toont u de eenvoud, de mogelijkheden en de voordelen van het opzetten van een Web GIS applicatie met Geocortex.  Meer dan 100 gemeenten in België en Nederland gebruiken Geocortex reeds voor administratieve of publieke GIS toepassingen op kantoor of op het terrein (HTML5 met app). Waar wacht u nog op? Deze workshop loopt door in de namiddag.

Spreker: Joeri Vandeperre 
 

Workshop 3 – ArcCommuneo: het esri platfrom voor lokale overheden (vervolg) – (ESRI belux)

Tijdens deze workshop willen we een overzicht van de beschikbare data tonen, de templates voor direct gebruik  bekijken en oplossingen die meteen toepasbaar zijn aanbieden. De focus ligt op geoloket, zoekdiensten, interne en externe publicatie van gegevens, CRAB integratie, GRB in ArcGIS, crisis-communicatie, verkiezingen, ... Bedoeling is om zowel de verplichtingen die de gemeenten worden opgelegd te kunnan naleven, als een optimale werking van de gemeenten in de hand te werken.

Op het einde van de workshop kun je :

-          Alle links naar interessante en nuttige data bekomen

-          Geo-loketten opzetten (intern en extern)

-          Een crisiscel opzetten voor hulpdiensten en burgemeester

-          Een begraafplaatsbeheer opzetten

Spreker

Workshop 4 - Geopunt (AGIV)

Met Geopunt, het nieuwe geoportaal van de Vlaamse overheid, wordt het aanbod aan data en diensten van het samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen centraal ontsloten. In deze workshop gidsen we je doorheen het geoportaal en krijg je een overzicht van de verschillende mogelijkheden en onderdelen van Geopunt. De multifunctionele viewer en de contextspecifieke apps passeren de revue, evenals de data en de diensten die er achter schuil gaan. De werking van de Geopunt webcatalogus wordt doorgrond en de relatie met het GDI-Vlaanderen metadatabeheersysteem toegelicht. Kennisdeling maakt eveneens een onderdeel uit van Geopunt. Dit werd ondergebracht onder het Geolabo. Je leert de finesses van Geopunt doorgronden en je ontdekt hoe Geopunt een meerwaarde betekent voor jouw organisatie.

Spreker: Laura D’Heer 
 

Workshop 5 – BIGGS, bestuurlijke intelligentie voor gemeenten groeit snel (herhaling) (RealDolmen)

Elk beleidsdomein kan binnen zijn eigen doelstellingen ondersteund worden door verrijkte informatie. Door eigen databanken te combineren met data van de Vlaamse Overheid en commerciële datasets, creëren we een kruispunt van gegevens. Het combineren van deze informatie op een doordachte manier leidt tot verrijkte informatie. Doelgericht beleid. Dankzij verrijkte informatie kan voor aanvang van een bepaald initiatief, de actuele situatie in kaart gebracht worden, gebaseerd op trends en informatie uit het verleden. Maar Bestuurlijke Intelligentie gaat over meer dan enkel zeer gedetailleerde rapportering over verleden en heden. Het biedt een platform dat inzicht geeft om toekomstige beleidsbeslissingen gefundeerd te ondersteunen, risico’s vooraf in te schatten en situatiegericht en doordacht te anticiperen op dagelijkse vragen en gebeurtenissen. Kortom, Bestuurlijke Intelligentie is een noodzakelijk instrument om verantwoord te besturen. Geen extra product op de plank maar een service; schaalbaar voor alle stads- en gemeentebesturen. Eén enkel gebruikersplatform voor alle diensten en campagnes.

Spreker: Johan Van de Wauw
 

 

Bericht geplaatst op 14/01/2014